กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้วัสดุ Expanded Polystyrene Geofoam (EPS) เพื่อลดการทรุดตัวของคันทางและคอสะพานในประเทศไทย Download Download PDF