กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชุดดินเกาะสีชังสำหรับแบบจำลอง SWAT Download Download PDF