กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพการระบายทรายของประตูระบายทรายในสภาวะที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ำ Download Download PDF