กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์วิธีโมดัลแบบประมาณของโครงสร้างรับแรงพลศาสตร์ Download Download PDF