กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเลื่อนสไลด์ได้อิสระในแนวราบโดยใช้วิธียิงเป้า Download Download PDF