กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารมิติที่ห้าสำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร Download Download PDF