กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์การโก่งเดาะของโครงสร้างเปลือกบางอิลิปซอยด์ครึ่งซีกภายใต้แรงดันภายนอก Download Download PDF