กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมการควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดของดินเหนียวกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ภายใต้การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว Download Download PDF