กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของการปนเปื้อนฝุ่นดินเหนียวต่ออัตราการไหลของโพลิเมอร์พีเอชพีเอ Download Download PDF