กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความเสียหายของอาคารโรงงานเนื่องจากดินบวมตัวใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง Download Download PDF