กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ค่าปรับแก้สำหรับรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสที่เปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม Download Download PDF