กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมและความเร็วของยานพาหนะเมื่อขับขี่ผ่านสันชะลอความเร็ว Download Download PDF