กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของประตูระบายน้ำล้น Download Download PDF