กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็ว Download Download PDF