กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจผลกระทบพายุปาบึก ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง ระบบหาด E5-RYG Download Download PDF