กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลศึกษาเบื้องต้นของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความซึมได้ของดินทรายแป้ง Download Download PDF