กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียวเผามวลเบาทำจากไดอะตอมไมต์ผสมโฟม Download Download PDF