กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างในเวลากลางคืนคาดการณ์การใช้น้ำประปาของประเทศไทย Download Download PDF