กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและประเมินสมรรถนะของจุดยึดติดตั้งฐานต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ Download Download PDF