กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความต้านทานกระสุนขนาด 7.62X51 มม. ของผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก Download Download PDF