กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการดัดของคานเหล็กกล่องกลวงที่มีการเติมคอนกรีตบางส่วน Download Download PDF