กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินสภาพทางกายภาพของพื้นผิวจราจร Download Download PDF