กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางและการสำรวจความเห็นในด้านการออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง แผงสถาปัตยกรรมภายนอกที่ทำจากคอนกรีตหล่อสำเร็จ Download Download PDF