กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเส้นใยโพลีโพรพิลีน Download Download PDF