กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ดัชนีความเสียหายสำหรับการประเมินความเสียหายผนังอิฐก่อในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก Download Download PDF