กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แบบจำลองเสมือนจริงในการช่วยลดการเปลี่ยนแปลงงานในช่วงการก่อสร้าง Download Download PDF