กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นประมูลงานของผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร Download Download PDF