กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของการขุดอุโมงค์คู่ซ้อนกันในแนวดิ่งที่มีระยะห่างระหว่างหน้าการขุดต่อโครงสร้างข้างเคียง Download Download PDF