กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตอบสนองพลวัตเชิงเส้นภายใต้แรงกระทำแบบไม่เสถียรด้วยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม Download Download PDF