กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงทดลองด้านกำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงร่วมกับเหล็กรับแรงอัดโดยใช้การยึดติดแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนภายนอก Download Download PDF