กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรณีศึกษาของคานคอนกรีตเสริมเหล็กยึดติดแผ่นเหล็กด้วยอีพ็อกซี่ที่มีสลักเกลียวฝังยึดบริเวณปลายและภายในช่วงคาน Download Download PDF