กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของอัตราส่วน Na2SiO3/NaOH ต่อกำลังอัดแกนเดียว และการอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ Download Download PDF