กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่ม โครงการก่อสร้างอาคาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 Download Download PDF