กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังเข้าใช้งานของอาคารทาวน์เฮาส์ที่ก่อสร้างผนังด้วยระบบการก่อสร้าง แบบผนังรับน้ำหนักและแบบดั้งเดิม Download Download PDF