กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างทางโลหะวิทยาของรอยเชื่อมเหล็กกล้าโครงสร้าง SS400 Download Download PDF