กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เครื่องมือหยั่งความลึกด้วยคลื่นเสียงความถี่เดียวในคลองบ้านนาลาว Download Download PDF