กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาฐานข้อมูลดินประเทศไทยสำหรับแบบจำลอง SWAT Download Download PDF