กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาในการบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษาอาคารโรงพยาบาลของภาครัฐ Download Download PDF