กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัญหางานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมภายหลังการส่งมอบงานอาคารชุดแนวราบ Download Download PDF