กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัญหางานก่อสร้างระบบวิศวกรรมประกอบอาคารภายหลังการส่งมอบอาคารชุดแนวราบ Download Download PDF