กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตอบสนองของอาคารเนื่องจากแรงลมของอาคารสูงโดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ Download Download PDF