กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของวัสดุพอลิเมอร์ต่อกำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Download Download PDF