กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบสนามบินที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของสนามบิน Download Download PDF