กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายอุณหภูมิภายในหน้าตัดคานคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย Download Download PDF