กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการรับแรงเฉือนของดินที่มีรากพืชในช่วงเติบโตและเสื่อมสภาพ Download Download PDF