กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเบื้องต้นของประสิทธิภาพมอร์ต้าเสริมเส้นใยเหล็ก ภายใต้แรงกระแทกจากกระสุนและแรงระเบิด Download Download PDF