กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณค่าของตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานด้วยดัชนีสมบัติของดินที่มีความเชื่อมแน่น Download Download PDF