กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังรับแรงอัดของโฟมจีโอโพลีเมอร์ทำจากเถ้าลอยและผงอลูมิเนียม Download Download PDF