กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังของผนังคอนกรีตรับน้ำหนักสำเร็จรูปที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ Download Download PDF