กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้เงินลงทุนต่ำ Download Download PDF